Healing af dine 12 chakra

Få healet, aktiveret og balanceret dine 12 chakra og oplev forandring i livet

Modtag healing, aktivering og balancering af dine chakra

Føler du dig i balance?

Nogen gange kan du måske have en fornemmelse af at være ude af balance – at du ikke har kontakt med dig selv, menneskene omkring dig eller måske din skytsengel og åndelige guider.

Ofte hænger det sammen med, at der er ubalancer i dine energicentre i kroppen. Energicentrerne i kroppen er vores chakra, og de påvirkes på forskellig vis af vores følelser, vores indre liv og den omverden vi befinder os i.

I dette spirituelle online forløb modtager du 12 healinger på lydfil.

Hver healing arbejder med et af dine 12 hovedchakra. Og vi starter med de 7 traditionelle chakra, og derefter begynder vi at arbejde med de 5 nye chakra. 

Hvad betyder dine chakra

Alt i dig hænger sammen, og du kan skabe balance i dit liv, når du aktivt arbejder med dine chakra.

Et chakra kan ikke stå alene, det er nødvendigt at have flow og balance hele vejen igennem. Nedefra og op.

Lige nu hæver vibrationerne på jorden sig hastigt, og du får derfor adgang til store mængder energi, kærlighed og visdom fra dit hjerte, din sjæl, sjælsgruppe, englene og universet. De store mængder energi og de store skift gør, at vi kan opleve, at vi mister balancen. Det sker nu, fordi vi faktisk har endnu større mulighed for, at opleve en større balance og forbindelse indeni os, som vi endnu ikke har kendt til. Vores energicentre udvikler sig, de udvides og bevidstheden i hvert chakra øges.

Et aktivt arbejde med energierne, kan hjælpe dig til at finde balancen, øge din bevidsthed og skabe dybere og mere nærværende kontakt til dig selv, dine omgivelser, jorden og universet.

Vi har i mange år arbejdet med og været bevidste om de 7 hovedchakra; Rod chakraet, Hara/Sacral chakraet, Solar Plexus, Hjerte chakraet, Hals chakraet, Tredje øje samt Krone chakraet.

Da nye frekvenser træder mere og mere i kraft og fordi der kommer så meget lys, kærlighed og bevidsthed ind til jorden, får du adgang til 5 nye chakraer; Jordstjerne chakraet, Navle chakraet, Kausal chakraet, Sjælsstjerne chakraet og Stjerneporten. De har hele tiden været der, men har ikke været aktiveret. Grunden til det er, at frekvensen på jorden ikke har været høj nok, men det er ved at ændre sig nu.

Når de 5 nye chakra aktiveres og balanceres, får du som sagt endnu bedre jordforbindelse, kontakt til andre mennesker fra hjerte til hjerte samt forbindelse til dit højere selv, din sjæl og universet.


Dine 12 hovedchakra kort fortalt:

Dit Jordstjerne chakra sidder nogle centimeter under dine fødder. Her sidder dit potentiale i dette liv, som du får adgang til, når det aktiveres og balanceres.

Rod chakraet sidder ved dit underliv. Når dette chakra er i balance får du stærk jordforbindelse og mærker en rodfæstet glæde i livet fra et roligt sted i dig. Det bliver nemmere at manifestere og få dine potentialer udlevet.

Hara/Sacral chakraet er lidt under din navle. Med balance her, får du styrket din selvtillid, kærligheden i dine relationer og balance i din seksualitet.

Navle chakraet finder du lige ved navlen. I balance skaber du kontakt til dine medmennesker, og accepterer dem som de er og ikke mindst dig selv, som du er. Du møder din omverden i harmoni og skaber kærlig kontakt.

Solar plexus chakraet sidder mellem hjertet og navlen. Her sidder stor visdom og fred, hvor du kan være der for andre mennesker med ro og omsorg.

Hjertechakraet er lige ved dit fysiske hjerte. I balance mærker du og udstråler kærlighed til dig selv og alle andre. Du har adgang til healende kærlighed og kan nemmere elske helhjertet og tage imod kærlighed.

Hals chakraet i balance giver dig mod og styrke til at være den, du er. Når i balance kommunikerer du sandheden fra dit hjerte - fra et rent og ærligt sted, hvor du kan hjælpe andre.

Det tredje øje – Når det heales og balanceres, ser du alting klart, og det hjælper dig med at se din spirituelle vej tydeligt. Og se alting med en udvidet bevidsthed – det som er mellem himmel og jord.

Krone chakra sidder øverst på dit hoved. I balance hjælper energien dig med at hente visdom fra din sjæl, som kan hjælpe dig til at forstå og skabe balance i dine lavere chakra.

Kausal chakraet er et stykke over dit hoved. Når dette er aktiveret, får du mulighed for kontakt fra åndelige dimensioner, der kommer med visdom og vejledning.

Sjælsstjerne chakraet siddet over Kausal chakraet og hjælper dig med at healer karma fra dine lavere chakra. Når disse er healet hjælpes du med med at få forbindelse til din sjæls visdom, som du kan integrere i dit liv.

Stjerneporten sidder som øverste chakra, og hjælper dig med at komme op i vibration og til højere bevidsthed. Når dette chakra aktiveres, får du forbindelse til det universelle kærlighedslys.


I dette spirituelle online forløb, vil du modtage 12 healinger, der arbejder med energierne fra de 12 chakra. Hver healing hjælper dig med at aktivere og balancere dine chakra, og dermed dit energetiske system, krop, sind og sjæl.

Du modtager en ny healing hver uge. Den første uge modtager du både Jordstjernechakra og Rodchakra healingerne.

Alle healinger har en varighed af ca. 15min.


Kærlighed og lys
Anne

Anne-Brøndum---spirituel-vejleder-og-healer---healing-af-dine-12-chakra