Gruppeforløb
jan-feb 2022

LEV OG OPLEV DIT LIV FRA DIN INDRE ESSENS

På dette healende og udviklende 2 måneders gruppeforløb, faciliterer jeg energien og vores arbejde med, at finde ind til din indre essens, så du kan leve og opleve dit liv her fra

Når du finder ind i din essens, og arbejder med at gøre den til en naturlig tilstand i dit liv, så kan du begynde, at leve dit liv med større og dybere nærvær, en indre ro og blidhed samt forbindelse til hele dig, din krop, dit sind, din sjæl, dit højere selv og intuition samt din omverden og til jorden.

Du kommer hjem i dig selv.

I din essens gives der plads til, at din sjæl får lov, at fylde dig op. Sindet, egoet, tankerne slipper, og sjælen kommer tilstede i dig, fylder i din krop, og bliver en større del af dit liv og din væren.

Forløbet handler derfor også om, at du komme ned i kroppen og ned på jorden. For det er herigennem, du kan være i din essens og leve et sjæleligt liv - det hører uløseligt sammen, for du kan først være i din essens, når du er tilstede i kroppen og har en god jordforbindelse.

De glæder og udfordringer, du oplever gennem dit liv, der vil du kunne være med dig selv, se dig, mærke dig, mærke livet på en mere nærværende, kærlig og støttende måde.

Du ser og oplever livet både nærværende, og på samme tid med en større klarhed, indsigt, perspektiv og bevidsthed.

At leve dit liv ud fra din essens, er noget du kan træne og styrke gennem bevidst arbejde og healing. Når du har fundet ind til den, så kan du vende tilbage og styrke din forbindelse hver dag hele livet.

Og det er netop det, formålet med dette forløb er; at åbne og styrke forbindelsen til din indre essens, så du kan leve, og i lige så høj grad opleve dit liv med dette udgangspunkt. 

 

Og hvordan arbejder vi med det?

Dette 2 måneders forløb er en kombination af personlige sessioner og weekendmoduler i en gruppe, hvor vi arbejder med kanaliserede healinger og spirituelle opstillinger.

Denne kombination giver dig muligheden for at gå i dybden med din spirituelle og personlige udvikling. Du får hjælp og støtte til, at forbinde dig til dig selv på et dybt plan. 

Min erfaring og oplevelse er, at spirituelle opstillinger samt kanaliseret healing, er noget af det mest effektfulde til udvikling, indsigt, åbning og healing. 

Til at finde ind til dig, ind i din skønne kærlighedsfulde og nærende essens.

I alt mit arbejde er udgangspunktet, at støtte og vejlede dig til at åbne op for din egen indre visdom, blidhed og kærlighed. Så du har muligheden for, at det bliver en naturlig del af dit liv.

Jeg faciliterer energien, og det arbejde vi laver på forløbet, så du har muligheden for, at gå ind og arbejde med dine indre processer. Det er kærlig hjælp til selvhjælp, og jeg støtter dig på rejsen.

Der er kun 8 pladser på forløbet, fordi det er et intenst forløb, og jeg ønsker god plads til hver enkel deltager.

Hvorfor er det godt at arbejde i en gruppe?

Når du udvikler dig sammen med andre i en gruppe som denne, vil din udvikling ske hurtigere og på et højere plan. Det sker fordi I alle både bevidst og ubevidst støtter og hjælper hinanden.

Hver deltagers særlige energier, går ind i det samlede felt, og det hjælper med at åbne for gruppens bevidsthed og healing.

Udviklingen sker individuelt ud fra dine særlige behov og udviklingsvej. Samtidig sker der en spejling i gruppen og med mig, der gør, at energifeltet er særligt kraftfuldt og rummer flere muligheder.


Om den kanaliserede healing

Gennem kanaliseret healing, formidler jeg universelle energier og åndelige forbindelser.

Det primære jeg formidler er et energifelt, der er meget kærlighedsfuldt, blidt og bevidst.

Under formidlingerne kan andre energier komme “på besøg”. Her kan det være åndelige guider, skytsengle, opstegne mestre, ærkeengle samt andre universelle energier, der træder til og hjælper med healingen.

Denne form for formidling åbner ikke bare for mine, men ligeledes dine åndelige guider

Kanaliseret healing og formidling er ikke noget, du kan forberede, det opstår lige nu og her. Det går ind, arbejder og møder hvert enkelt menneske i deres processer og behov. Det hjælper med at åbne dig op for din egen personlige healing og udvide din bevidsthed.

Jeg guides til det overordnede emne, vi kommer til at arbejde med. Og så vil energien udvikles og kanaliseres til gruppen, når vi mødes på modulerne og under dine personlige sessioner.

 

Om de spirituelle opstillinger

Der er så meget energi i os og omkring os, og vi kan tilgå alle mulige former for energi. Kun fantasien sætter grænser.

Spirituelle opstillinger giver muligheden for at integrere og undersøge forskellige energier og forbindelser.

Opstillingerne vil foregå to og to eller tre og tre, alt efter holdet. Det er en mere aktiv form for deltagelse, da I under øvelserne, vil agere hinandens forskellige åndelige forbindelser. På den måde får du mulighed for, at møde åndelige sider af dig selv og bl.a. dit højere selv, din sjæl og din skytsengel.

Det som spirituelle opstillinger kan er, at energierne og det åndelige bliver personificeret, så du kan mærke dem mere klart og forbinde dem i dig. 

Den her form for energiarbejde arbejder udenfor tid og rum. Alt hvad der arbejdes med og heales i forbindelsen, det kan i højere grad integreres i livet.

Det skaber en ro, balance og giver indsigt at lave opstillinger.

Jeg elsker, at arbejde med spirituelle opstillinger, fordi energien arbejder med det samme. Det kræver ikke særligt clairvoyante evner, det sker alt sammen af sig selv, og alle kan være med. Jeg guider blot opstillingerne, og hjælper på vej.

 

Sådan foregår forløbet

Inden vi mødes første gang, sender jeg nogle spørgsmål til dig på mail, der er med til at sætte din proces igang. 

Derefter starter du med en personlig session med mig. Her møder vi hinanden, og går igang med din healing og åbner op for din essens og åndelige forbindelse. Energierne jeg formidler, hjælper dig med at heale blokeringer og åbne op for kærlighed, balance og forbindelse. Her bringes din energi allerede ind i det felt, som vi arbejder i under hele forløbet.

Dine personlige sessioner foregår ved, at vi sidder over for hinanden, hvor vi taler om dig og dine ønsker og evt. udfordringer. Energifeltet udfolder sig stille og roligt under sessionen, og jeg bruger min klarfølelse og clairvoyante evner samt kanalisering til at åbne for healing og indsigt i dig og dit liv.  

Forløbet er opbygget af 3 moduler, der indeholder kanaliseret healing og meditation, samt spirituelle opstillinger, der hjælper dig i din udvikling. Gruppefeltet er aktivt og arbejder fra første session/modul til vi afslutter forløbet. 

I slutningen af forløbet vil du have endnu en personlig session, hvor vi samler op på din proces. Inden sessionen, modtager du nogle refleksions spørgsmål, der er med til at runde forløbet af. Under sessionen arbejder vi med, at energien og din udvikling finder en ny ro og plads i dig. 

Healing både individuelt og i gruppen samt spirituelle opstillinger, dine egne indsigter og oplevelser er til sammen grundlaget for din udvikling under dette forløb.

Dine personlige sessioner samt de kanaliserede healinger i gruppen bliver optaget, så du kan arbejde videre med dem selv. 

Forløbet varer ca. 2 måneder, og for at opnå de allerbedste resultater vil forløbet være en kombination af følgende:

 • 3 moduler, der foregår i lokaler på Frederiksberg - lørdag og søndag med tre ugers mellemrum. Her dannes gruppefeltet, som vi arbejder i. 

 • 2 personlige sessioner fysisk eller online på Zoom. Én i løbet af december/januar inden gruppens start d. 15 januar 2022, og én inden vi afslutter forløbet (senest 14 dage efter sidste modul, altså inden d. 13. marts 2022), hvor vi arbejder med dine specifikke behov. Dette hjælper med at starte din healingsproces og bringe din energi ind i feltet. 

 • Sparring og støtte hele vejen i et værdifuldt fællesskab med andre, der har samme interesser (maks. 8 i gruppen)

 • Spørgsmål på skrift både inden forløbets start, og igen inden vi afrunder forløbet. 

 • Mellem de 3 moduler er du velkommen til at skrive til mig på min mail, hvis du har brug for støtte og vejledning i dine processer. Jeg vender tilbage med svar indenfor 24 timer. Jeg er der under din rejse.


Moduldage foregår januar-februar 2022:

Modul 1: Lørdag d. 15 januar kl. 10-16 og søndag d. 16 januar kl. 10-16

Modul 2: Lørdag d. 5 februar kl. 10-16 og søndag d. 6 februar kl. 10-16

Modul 3: Lørdag d. 26 februar kl. 10-16 og søndag d. 27 februar kl. 10-16 


Modulerne indeholder:

 • Kanaliserede healinger og meditationer 
 • Spirituelle opstillinger
 • Tid til at snakke om oplevelser
 • Pauser til at lade processerne lande i dig


Pris for forløbet: 3.900kr. inkl. moms


Prisen inkluderer:

 • 2 personlige sessioner (2 timer i alt)
 • 3 moduler á 2 dage (6 dage / 36 timer i alt)
 • Snacks, the og kaffe på modulerne
 • Kursusbevis efter endt forløb 


Prisen inkluderer ikke: Frokost er ikke inkluderet på de enkelte moduler. Medbring derfor madpakke. 

Lige nu ser det ikke ud til, at Corona situationen vil påvirke forløbet, men i tilfælde af nye restriktioner forårsaget af COVID-19 eller lign. rykkes moduldage til et senere tidspunkt, som gruppen sammen aftaler.

Der er dog igen krav om Coronapas - læs om tiltag ifm. Covid-19 situationen

 

Kursusbevis: Du modtager et kursusbevis, forudsat at du har deltaget på alle moduler.

 

Depositum: Ved tilmelding på forløbet betales depositum på 2.000 kr. Din plads er først sikret, når jeg har modtaget depositum. Resten af beløbet kan betales senest 1 måned inden forløbets start.

 

Betingelser: Tilmelding er bindende. Din plads på forløbet er sikret ved indbetaling af depositum på 2.000 kr. Det er ikke muligt at få refunderet betalte beløb efter forløbets start.

I tilfælde af aflysning vil du få refunderet dine penge.

 

Tilmelding: Hvis du har spørgsmål til forløbet, kan du sende mig en mail mail@annebrondum.dk eller sms 22193862. Her kan vi finde en tid til en uforpligtende snak, så du kan finde ud af, om forløbet er det rette for dig.

Der er tilmeldingsfrist søndag d. 9 januar 2022.

Der er plads til 2-8 på forløbet.

Oversigt over forløbet

Healende og udviklende gruppeforløb:

Lev og oplev dit liv fra din sande indre essens

Til dig, der er klar til at tage på en udviklende og healende rejse

3.900 kr.

• Indledende spørgsmål, der sætter gang i din proces

• 3 moduler á 2 dage (6 dage i alt / 36 timer)

• 2 personlige sessioner á 1 time (2 timer)

• Refleksions spørgsmål inden vi mødes til din sidste 1:1 session, der er med til at runde dit forløb af

• Støtte og sparring med mig og gruppen

• Lydoptagelser af dine personlige sessioner og de kanaliserede healinger i gruppen

• Kursusbevis

Jeg glæder mig til at lære dig at kende og tage på en udviklende rejse med dig og de andre i gruppen.

Kærligst
Anne

Udtalelser fra klienter og deltagere på forløb:

 

Der er en smuk og fin energi omkring alt Anne gør

“Anne har den fineste og kærligste energi. Når hun kigger på en føler man, hun ser lige igennem en, og altid på en kærlig og positiv måde.

Hendes clairvoyante evner er klare, og hun fornemmer ting man ikke engang selv kan sætte ord på. Samtidig laver hun de skønneste healinger.

Der er en smuk og fin energi omkring alt hvad Anne gør ❤️❤️❤️

Jeg har nu flere gange lavet spirituelle opstillinger med Anne. Og det er egentligt uforklarligt, hvad det er der sker, man er nødt til at prøve det på egen krop.

Det jeg oplever er, at det giver en forståelse og klarhed over en relation eller situation, jeg ikke har formået at få på andre måder. Jeg har ikke oplevet en terapi, der har kunne hjælpe med den form for healing og klarhed som dette giver.

Jeg oplever hver gang en stor healing.

 • Louise - Medlem af mit Kvindefællesskab 

Markant forøgelse af livskvalitet, selvindsigt og et ekstremt vigtigt trin

“Jeg har haft fire healinger og energibalanceringer hos Anne og det har været helt fantastisk og udviklende. Gik med en følelse af konstant at være ved siden af mig selv, ude af synk om man vil. Kunne ikke komme ordentligt i kontakt med mig selv.

Ved 1. behandling rettede Anne mit chakra system på plads og fik opløst en del blokader. Der kom bare flow igennem. Det var en markant forskel. Jeg var tung og drænet da jeg kom og tog derfra med en følelse af lethed, glæde og en ægte følelse af at min livsenergi buldrede gennem mig. Det var virkelig fedt.

2. og 3. behandling var fin-tuning af mit energi/ chakrasystem, opløsning af flere blokader samt guidet meditation, rådgivning og undervisning i opretholdelse af chakra-meditations-praksis samt samtale og vejledning om min generelle tilstand i krop,ånd og sind.

4. behandling lå ca 3mdr efter de første 3 som dengang kun var adskildt med 2-3 uger mellemrum. Denne behandling var en opsummering af de forrige. Fin-tuning af energi/ chakrasystemet, opløsning af evt nye blokader.

Det Anne kan og gør, er at forbinde dig til dit åndelige og højere selv. For mig skete der det, at der blev skraldet lag af mit tilslørede sind, så min bevidsthed og det indre udsyn blev mere klart og skarpt. Men når der skraldes noget af, kommer det undertrykte til overfladen. Derfor var 4. behandling ret vigtig for mig for at opretholde et fin-tunet og kalibreret energisystem. For mig var og er forløbet en markant forøgelse af livskvaliteten, selvindsigt og et ekstremt vigtigt trin i min åndelige og spirituelle udvikling og praksis. Anne er en fantastisk og effektiv healer, terapeut og spirituel vejleder.”

 • Raasmus Morten - Deltager på personligt udviklingsforløb 

Anne er min foretrukne healer og spirituelle guide

“I min søgen stødte jeg på Anne. Og efter kort tid, hvor Anne bidrog til at guide mig igennem et forløb, kan jeg kun sige, at Anne så absolut er blevet min foretrukne healer og spirituelle guide på den rejse, jeg er på. Ikke fordi jeg fik klare svar på enkelt spørgsmål. Men fordi det lærte mig, at jeg over tid er i stand til skabe det rum, der skal til, for at jeg kunne høre, se og mærke mine egne svar.

Jeg har fået støttende og uddybende samtale, der afdækker, hvad jeg havde brug for at få healet her og nu. Intuitiv og clairvoyant hjælp til at få overblikket over, hvad jeg skal arbejde på og med. Mulighed for at få afklaret vigtige spørgsmål. Kanaliseret formidling, der giver mig healing, aktivering og viden, jeg kan bruge. Healing der giver mig en god følelse af balance i krop og bevidsthed.”

 • Desirée - Deltager på personligt udviklingsforløb 

 Jeg stod i mit livs største krise

“Jeg tog kontakt til Anne, da jeg stod i mit livs største krise. Et svært parforholdsbrud som virkelig ramte hårdt på alle fronter. Jeg manglede tillid og sindsro – og tro på at noget godt ville ske for mig.

Samtaler med Anne samt healing hjalp mig til at slippe destruktive tanker. Jeg fik vejledning fra englene, og det gav så god mening. Wow hvor vildt! Stille og roligt fandt jeg fred med processen. Og mere og mere tillid er blevet skabt.

Jeg glæder mig hver gang til et besøg hos Anne, og det hun kan.”

 • Riff - Deltager på personligt udviklingsforløb
At være herre i eget hus

“Anne havde dårligt sagt til mig, at nu gik hun i gang med indtuning/healing, inden jeg mærkede et meget rent, klart og energetisk ekspanderet energifelt omkring mig, det var meget direkte og hurtigt, følte det gik helt ind i knoglerne og helt ud i mit eget energifelt.

Jeg følte mig helt rolig og klar i min bevidsthed og tanker, fik spontane indsigter og følte at alt var såre godt.

I de næste ca 4 døgn oplevede jeg, at jeg have svært ved at falde i søvn, og følte jeg sov let. Der var stor drømmeaktivitet, dels udrensninger af gamle måske fortrængte områder i mit liv og også indsigter om, at leve mit liv ud fra bevidste valg, at jeg var "herre i eget hus".

Oplevede efterfølgende at være i situationer, hvor jeg enten kunne opleve at blive såret eller på anden måde blive udfordret i min hverdag, at da var jeg ikke ligeglad, men alligevel følte jeg, at jeg stod mere fast i mit eget fundament og ligesom kunne lade det gamle glide af og forbi mig. Og stadig finde ind i kernen og stå med den - at alt stadig var såre godt, at " være herre i eget hus".”

 • Berit - Personlig session